AKCJA KATOLICKA DIECEZJI PŁOCKIEJ
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel/fax: (0-24) 262-50-60 (centrex 125)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZCZĘŚĆ  BOŻE

Zbliża się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, a więc patronalne święto Akcji Katolickiej.

Od wielu lat zapraszaliśmy w tym czasie na Sympozjum Naukowe, które przeżywaliśmy w Płocku ,- najpierw w Katedrze wspólną Eucharystią a potem w sali Opactwa Pobenedyktyńskiego , gdzie słuchaliśmy wykładów zaproszonych gości.

Trudny dla nas czas pandemii, nie pozwala w tym roku spotkać się w tradycyjnej formule .

Zaplanowane przez Zarząd Akcji Katolickiej  Sympozjum, poświęcone Wielkiemu Prymasowi Tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, na którego beatyfikację wciąż czekamy , będziemy przeżywać online.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej oraz jej sympatyków na profile facebookowe : 
Akcji Katolickiej , Gościa Niedzielnego a także  Katolickiego Radia Diecezji Płockiej , w sobotę 21 listopada o godz.10.00 .


Naszymi prelegentami XIII Sympozjum Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej ,będą ;

  1. Ojciec Gabriel Bartoszewski – postulator procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego
  2. Pani Beata Mackiewicz – członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego
  3. Pan Piotr Dmitrowicz – dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  -  KRÓLUJ  NAM  CHRYSTE

 

                                                                                        ZARZĄD AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI PŁOCKIEJ

 

Szanowni Państwo

                                               Prezesi POAK i Członkowie AK

 

            Od 2017 roku Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II zatroskane o obecność Słowa Bożego w życiu Polskiego Kościoła i Narodu, organizuje III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego w ramach XI Tygodnia Biblijnego / 05 – 11 maja 2019r/.

            W tym roku w to wydarzenie angażują się autorytety naszego życia społecznego. Nad wydarzeniem, patronat honorowy objęli ; Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław Gądecki oraz Premier Mateusz Morawiecki.

            Uznaliśmy, że zasadne będzie połączenie sił poprzez włączenie się członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w ten Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego – niedziela 05 maja 2019r.

            Zwracamy się z prośbą do Szanownych Państwa Prezesów, by w porozumieniu z Księżmi Proboszczami, członkowie AK zaangażowali się w to przedsięwzięcie, zgodnie z programem parafialnym, korzystając z materiałów przesłanych do parafii. Sugerujemy, by przed główną Mszą św. parafialną odbyło się czytanie Słowa Bożego ( Ewangelia  Św . Jana).

            Wszystkie inne formy według własnych pomysłów, a także parafialne maratony, jeśli taka będzie wola, będą pięknym świadectwem naszego zaangażowania i szacunku dla Słowa Bożego.

 

Z wyrazami szacunku:

ks. Krzysztof W. Jończyk                                                        Wiesława Winiarska

  Asystent Diecezjalny                                                                    Prezes AKDP

 

Miłości  -  Wielkiego Czwartku.

Wiary  -  Wielkiego Piątku.

Nadziei  -  Wielkiej Soboty.

R adości  - Wielkiej Niedzieli.

 


     Chrystus  Zmartwychwstał   Prawdziwie Zmartwychwstał

 

Boże, przez Twojego Syna pokonałeś śmierć

            i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego,

              spraw, abyśmy  obchodząc uroczystość

                  Zmartwychwstania Pańskiego,

          zostali odnowieni przez Ducha Świętego

i mogli  zmartwychwstać do nowego życia w światłości .

 

                                        Zarząd  i Asystent Kościelny AK 

        

    Asystent Kościelny  Ks. Krzysztof Jończyk         Prezes Zarządu  Wiesława  Winiarska

 

                                                           Wielkanoc  2019r.

 

Oświadczenie

Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

w sprawie "Deklaracji LGBT+".

 

 

            Katolicy świeccy, członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, wyrażają swoje najwyższe zaniepokojenie podpisaną przez Prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego 18 lutego br. "Deklaracją LGBT+".

 

            Stojąc na gruncie moralnego i społecznego nauczania Kościoła, wyrażonego między innymi w Katechiźmie Kościoła Katolickiego i encyklikach papieskich, żadną miarą nie możemy   zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT, a wyraźnie sprzecznych z chrześcijańską antropologia, działań i postulatów związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.

 

            Naszą obawę i niepokój wzbudza fakt iż warszawska "Deklaracja LGBT+" wprowadza do szeroko pojętej edukacji i szkolnictwa , standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole”, jednocześnie marginalizując w tym temacie rolę rodziców. Wydaje się więc, że w tym punkcie "Deklaracja" jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

 

            Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej zdecydowanie popierają wszelkie działania prowadzące do tego, aby to właśnie rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci i przekazywane im w placówkach oświatowych wzorce moralne.

            Domagamy się, by mądre wychowanie seksualne, mające swój początek w rodzinie, kontynuowane było w szkole, zgodnie z poszanowaniem wartości wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom.

 

 

Prezes, Zarząd i Asystent Kościelny

Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

 

Płock dnia 12 marca 2019 roku

Sympozjum, na które mamy przyjemność zaprosić jest 13. spotkaniem organizowanym pod patronatem J. E. ks. dr Piotra Libery – Biskupa Płockiego we współpracy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z Europejską Uczelnią Informatyczno-Ekonomiczną w Warszawie, Celem cyklu jest poszerzenie znajomości problematyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku myśli katolickiej. Organizacja przedsięwzięcia ma ponadto służyć wymianie poglądów i zacieśnieniu kontaktów Akcji Katolickiej ze środowiskiem naukowym.
Zmiany zachodzące w świecie, a przede wszystkim ich tempo niosą ze sobą wiele zagrożeń, z których część ujawnia się obecnie w sposób niezwykle dramatyczny. W obliczu problemów bezradne okazują się nie tylko jednostki i wspólnoty lokalne, ale również politycy i przywódcy państw.
Obok tych spektakularnych wydarzeń ujawniają i pogłębiają się nie mniej niepokojące procesy społeczne, które zaburzają i zmieniają obowiązujący obecnie ład gospodarczy i społeczny. Ich skutki w dłuższej perspektywie mogą okazać się poważniejsze od następstw działań, które dziś budzą niepokój. Ze względu na zajęcie opinii publicznej problemami bardziej spektakularnymi, przebiegają one w sposób niemal niezauważalny, co powoduje, że w przyszłości, jako społeczeństwo, możemy stanąć nieprzygotowani wobec zupełnie nowych wyzwań. Dlatego bieżące sympozjum postanowiono poświęcić właśnie tym zagadnieniom.
Komitet organizacyjny
Ks. kan. Zbigniew Sajewski – Proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku Ks. Krzysztof Jończyk – Asystent Diecezjalny AK Wiesława Winiarska – Prezes AKDP Rada naukowa sympozjum 
Ks. prof. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa Ks. prof. Krzysztof Stępniak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa dr hab. Grzegorz Łęcicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa dr hab. inż. Roman Lusawa – Akcja Katolicka Płońsk, EUI-E  dr Jerzy Grzegorz Isajew - prof. EUI-E 
Termin: 10 marca 2019 (niedziela)
Miejsce: Płońsk, Parafia św. Maksymiliana Kolbego ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1., Aula w Domu Parafialnym.

 

 AKCJA KATOLICKA DIECEZJI PŁOCKIEJ

     

 09-400 Płock  ul.Tumska 3

 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W dniach 15 – 16 lutego 2019r, w siedzibie Szkół Katolickich w Płocku w budynku Wyższego Seminarium Duchownego, odbyły się Rekolekcje dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej pod hasłem „ w Mocy Bożego Ducha „ ,połączone z posiedzeniem Rady DIAK .

Gościem rekolekcji był ks.Infułat Marek Smogorzewski -pierwszy Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej , który wygłosił dwie konferencje do zebranych w dn.15.02.2019r – „Moc Bożego Ducha w Akcji Katolickiej” i „ Rozmowy o Akcji Katolickiej” .W trakcie drugiej konferencji wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja w którą włączyli się członkowie Akcji Katolickiej w liczbie ok.40 osób przybyłych na rekolekcje.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu tego wieczoru i Adoracja połączona na zakończenie z Apelem Jasnogórskim – poprowadził ks.Krzysztof Jończyk . W tym wieczorze uczestniczył również  ks.Bp Mirosław Milewski – Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, który wspólnie z nami adorował Najświętszy Sakrament , uczestniczył w Apelu Jasnogórskim oraz skierował do zebranych pasterskie słowo -mówiąc o wspólnocie działania w Akcji Katolickiej , modlitwie osobistej i zaangażowaniu w przeżywaniu liturgii kościoła.

Następnego dnia, po porannych modlitwach i śniadaniu, konferencje wygłosił ks.Asystent DIAK Krzysztof Jończyk.

Kolejnym punktem tego dnia było posiedzenie Rady DIAK / w czasie której Zarząd AKDP otrzymał absolutorium/, a Asystent Diecezjalny spotkał się z księżmi Asystentami Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

 

Msza Święta koncelebrowana przez obecnych księży Asystentów, wygłoszona konferencja przez ks Krzysztofa Jończyka, a potem wspólny obiad, zakończyły nasze dwudniowe rekolekcyjne spotkanie.