AKCJA KATOLICKA DIECEZJI PŁOCKIEJ
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel/fax: (0-24) 262-50-60 (centrex 125)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sympozjum, na które mamy przyjemność zaprosić jest 13. spotkaniem organizowanym pod patronatem J. E. ks. dr Piotra Libery – Biskupa Płockiego we współpracy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z Europejską Uczelnią Informatyczno-Ekonomiczną w Warszawie, Celem cyklu jest poszerzenie znajomości problematyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku myśli katolickiej. Organizacja przedsięwzięcia ma ponadto służyć wymianie poglądów i zacieśnieniu kontaktów Akcji Katolickiej ze środowiskiem naukowym.
Zmiany zachodzące w świecie, a przede wszystkim ich tempo niosą ze sobą wiele zagrożeń, z których część ujawnia się obecnie w sposób niezwykle dramatyczny. W obliczu problemów bezradne okazują się nie tylko jednostki i wspólnoty lokalne, ale również politycy i przywódcy państw.
Obok tych spektakularnych wydarzeń ujawniają i pogłębiają się nie mniej niepokojące procesy społeczne, które zaburzają i zmieniają obowiązujący obecnie ład gospodarczy i społeczny. Ich skutki w dłuższej perspektywie mogą okazać się poważniejsze od następstw działań, które dziś budzą niepokój. Ze względu na zajęcie opinii publicznej problemami bardziej spektakularnymi, przebiegają one w sposób niemal niezauważalny, co powoduje, że w przyszłości, jako społeczeństwo, możemy stanąć nieprzygotowani wobec zupełnie nowych wyzwań. Dlatego bieżące sympozjum postanowiono poświęcić właśnie tym zagadnieniom.
Komitet organizacyjny
Ks. kan. Zbigniew Sajewski – Proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku Ks. Krzysztof Jończyk – Asystent Diecezjalny AK Wiesława Winiarska – Prezes AKDP Rada naukowa sympozjum 
Ks. prof. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa Ks. prof. Krzysztof Stępniak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa dr hab. Grzegorz Łęcicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa dr hab. inż. Roman Lusawa – Akcja Katolicka Płońsk, EUI-E  dr Jerzy Grzegorz Isajew - prof. EUI-E 
Termin: 10 marca 2019 (niedziela)
Miejsce: Płońsk, Parafia św. Maksymiliana Kolbego ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1., Aula w Domu Parafialnym.

Program sympozjum: 
I. Msza św. kościele Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Początek liturgii 11.15 
II. Obrady – Aula domu parafialnego (II piętro) godz. 12.30.

1. Otwarcie konferencji – Ksiądz Kanonik Zbigniew Sajewski 

2. Wiesława Winiarska – Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej – wystąpienie wprowadzające

3. Prof. dr hab. Grzegorz Łęcicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa Cywilizacja medialna czy już mediokracja?

4. Dr Jan Maria Jackowski – Senator RP Rozwój nowych technologii informacyjnych, a etyka – czas wystąpienia 20 min

Przerwa kawowa

5. Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Stępniak - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa „Fenomen reklamy religijnej”

6. Red. Leszek Pszczółkowski  „Ciechanowskie Pismo Historyczne "Reduta" - w obronie pamięci lokalnej 7. Dyskusja 
Obradom towarzyszyć będzie kiermasz filmów katolickich i książki medialnej.

Tezy wystąpień: 
Prof. dr hab. Grzegorz Łęcicki
Cywilizacja medialna czy już mediokracja?
Celem wystąpienia będzie ukazanie roli i znaczenia mediów we współczesnym świecie zarówno w życiu indywidualnym, jak i w przestrzeni społecznej. Poruszony zostanie problem kształtowania opinii publicznej oraz kwestia relacji między światem mediów i polityki, kultury i edukacji. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: czy mediokracja to jeszcze mit czy już rzeczywistość? oraz jaką postawę wobec mediów powinien prezentować współczesny Kościół? 
Dr Jan Maria Jackowski 
Rozwój nowych technologii informacyjnych, a etyka
Rozwój nowych technologii, dając ludziom nowe możliwości działania, zawsze wyprzedzał rozwój etyki. Stawiało to niejednokrotnie ludzkość przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: „Czy wszystko, co można zrobić, robić należy, robić wolno? Współcześnie, jak się wydaje, nowe technologie przekazu informacji do masowego odbiorcy skłaniają do takiej refleksji. 
Ks. Prof. Krzysztof Stępniak
"Fenomen reklamy religijnej"
Głównym celem wystąpienia jest ukazanie słuchaczom reklamy religijnej i jej zjawiska w przestrzeni publicznej w Polsce. Reklamy, która jak wynika z tezy, którą stawiam na wstępie jest oddzielnym typem reklamy, którego elementem koniecznym jest sacrum. Reklama religijna nie jest reklamą komercyjną ani społeczną, to reklama która ma zupełnie inny cel. Jaki? To będzie przedmiotem wystąpienia. 
Red Leszek Pszczółkowski
„Ciechanowskie Pismo Historyczne "Reduta" - w obronie pamięci lokalnej
W wystąpieniu omówiona zostanie geneza "Reduty", podstawowe cele pisma, zagadnienia poruszane w piśmie w latach 2013-2018. Ponadto przedstawione zostaną inicjatywy, które wyrosły wokół pisma: Ciechanowskie Stowarzyszenie Historii Najnowszej "Reduta", aktywność "Reduty" na portalach społecznościowych oraz współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej i innymi instytucjami.