AKCJA KATOLICKA DIECEZJI PŁOCKIEJ
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel/fax: (0-24) 262-50-60 (centrex 125)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs „Otwórzmy drzwi naszych serc na Rok Święty Miłosierdzia (8.12.2015 – 20.11.2016)”

Konkurs organizowany jest przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej. Honorowy patronat nad konkursem objął J. E.   Biskup Płocki Piotr Libera.

1. Cele konkursu

· Ewangelizacja,

· Pielęgnowanie duchowości świętej s. Faustyny,

· Ukazywanie właściwego miejsca Miłosierdzia Bożego w życiu człowieka,

· Przygotowanie do obchodów Roku Świętego Miłosierdzia.

2. Adresaci konkursu

Konkurs na temat: „Otwórzmy drzwi naszych serc na Rok Święty Miłosierdzia”

· adresowany do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjlanych i osób dorosłych.

3. Zasady i przedmiot konkursu

Dla uczniów szkół podstawowych:

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej lub pracy literackiej

Dla pozostałych kategorii wiekowych:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej

· Forma i rozmiar pracy dowolne

4. Kryteria merytoryczne i formalne, które będzie stosowała komisja konkursowa przy ocenie prac to:

· oryginalność ujęcia tematu

· zgodność z tematem

· staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł lub form

· właściwy dobór literatury

· własne refleksje, wrażliwość duchowa

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe punkty za pomysł i ciekawe ujęcie tematu.

5. Ustalenia organizacyjne

· Pracę należy podpisać i zamieścić informację o autorze (adres, wiek, szkoła) oraz

o opiekunie - nauczycielu (nie dotyczy osób dorosłych).

· Zabezpieczoną przed uszkodzeniem pracę należy przesłać pocztą lub przewieźć do

biura Akcji Katolickiej: 09 – 402 Płock, ul. Tumska 3.

· Termin dostarczenia prac upływa 31 października 2015 roku.

· Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas sympozjum naukowego 21 listopada 2015 r.

6. Nagrody:

· Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe

7. Ustalenia końcowe

· Interpretacji regulaminu w kwestiach spornych oraz ewentualnych zmian w jego

postanowieniach dokonuje komisja konkursowa.

· Wyniki ustalone przez komisję konkursową są ostateczne

 

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej